Osmanlı Hanedanı

Osmanlı Hanedanı

 

Osmanlı Hanedanı
caption
Ülke Osmanlı İmparatorluğu
Kurucu Osman Gazi
Son Hükümdar VI. Mehmet
Kuruluş tarihi 1299
Yıkılış tarihi 1922
Milliyet Türk (Kayı boyu’ndan)

Osmanlı Hanedanı, Osmanlı İmparatorluğu’nu yaklaşık 622 yıl yöneten hanedandır. Osmanlılar, Osmanoğulları, Âl-i Osman ve Hanedan-ı Âl-i Osman olarak da bilinir. Hanedan adını, Osmanlı Beyliği’nin kurucusu olan Osman Bey’den alır. Osmanlı Hanedanı’nın 1299 yılında başlayan yönetimi, 1922 yılında Ankara Hükümeti‘nin saltanatın kaldırılmasıyla son bulmuştur.

Osmanlı Hanedanı’ndan hükümdar olanlar yaygın olarak padişah olarak bilinir. Ancak kuruluş yıllarında hükümdarlık unvanı bey ve gazi idi ve bunun yerine daha sonra han unvanı kullanıldı. Sultan unvanı da Osmanlı Hanedanı’nda yaygın kullanılan bir unvandı; ama bu unvan erkek hükümdarların yanı sıra kadınlar için de kullanılıyordu.

Konu başlıkları

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Ana madde: Osmanlı Devleti kuruluş dönemi

Osmanlı Hanedanı’nın kurucusu Osman Bey, Anadolu Selçuklu Devleti’nin uç beylerinden biriydi. Bizans sınırına yakın bir bölgede Anadolu Selçuklu Devleti’ne uç beyi olarak hizmet ediyordu. Başarıların ardından Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Osman bey bulunduğu bölgenin kendisine sancak ve tuğ verilerek eyalet beyi ilan edildi. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra küçük bir uç beyliğinin çekirdeğini oluşturduğu bu eyalet bağımsız kaldı ve zamanla Osmanlı Beyliği olarak adlandırıldı. Kendisi de bu devletin ve hanedanın ilk hükümdarı oldu. Osman Bey’den sonra devletin başına oğlu Orhan Bey geçti.

Fatih’in Kanûnnâmesi

Fatih Sultan Mehmed’in saltanatının son yıllarında oluşturulan “Kanunname-i Âli Osman”, daha önceki padişahların yazılı kurallarını birayaya getirmekle birlikte, devlet yönetimini aşırı merkeziyetçi bir yapıya dönüştürmüş ve padişahı “mutlak hakim” kılmıştır. Fatih Kanûnnâmesi olarak anılan bu düzenlemede, tahta çıkan şehzadenin, erkek kardeşlerini öldürtmesine yasallık kazandırmasıyla ünlüdür

Ve her kimesneye evlâdımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizamı âlem için katletmek münâsibdir

Hanedanın Sonu

Ana madde: Osmanlı Devleti dağılma dönemi

Osmanlı Hanedanı’ndan son padişah olan Vahidettin, I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmış Osmanlı İmparatorluğu’nun da son hükümdarıydı. Anadolu topraklarının bölünmesini öngören Sevr Antlaşması’na karşı Anadolu’da gelişen Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasının ardından, VI. Mehmed’in hükümdarlığına Kurtuluş Savaşı‘nı engellemeye çalıştığı ve milletin iradesine aykırı hareket ettiği iddialarıyla son verildi. Padişah çevresiyle birlikte İstanbul’dan ayrılan İttifak Devletlerinin donanması ile yurtdışına kaçtı. [1] Günümüzde hâlen Osmanlı Hanedanının mensupları dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşamaktadır. Şu anda Aile Reisi Abdülmecit’in tahta çıkmayan oğlu Mehmet Burhanettin Efendi’nin torunu Osman Bayezid Osmanoğlu’dir.

Osmanlı sultanları ve halifeleri

Ana madde: Osmanlı padişahları listesi

Moğol Hanı Hülagü, 1258’da halifeliğin merkezi konumundaki Bağdat’ı fethetmiş, Abbasi soyundan gelenleri de öldürerek bu makama son vermişti. Fakat feth sırasında kaçan bazı Abbasi üyeleri, Memlüklüler’e sığınarak burda halifeliği tekrar ilan ettiler (13 yy.). Bu halifeliğin dini törenlerde protokolde durmaktan başka bir siyasi otoritesi yoktu. Bu şekilde yaklaşık üçyüz yıl devam eden bu durum I. Selim’in Mısır’ı fethetmesiyle sona erdi. Hilafetin koruyuculuğu Osmanoğullarına geçti. O dönemin halifesi III. Mütevekkil İstanbul’a getirilerek hayatını siyasi yetkisi olmadan burda geçirmiştir.

1 Kasım 1922 tarihinde Saltanatın Kaldırılması’ndan sonra da Ankara Hükümeti halife olarak, T.B.M.M.’nin seçtiği Halife Abdülmecid Efendi’den, sadece Müslümanların Halifesi unvanını kullanması ve gösterişli hareketlerde bulunmaması istemişti. Abdülmecid Efendi, T.B.M.M. Yönetimi tarafından halife seçildikten sonra kendisine verilen talimâta aykırı olarak, “Halife-î Müslimin” unvanından başka sıfat ve unvanlar kullanarak, Cumhuriyet hükûmetinin talimâtı dışına çıktı. Son Osmanlı Halifesi Abdülmecid Efendi’nin, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhuriyetin İlânından sonra gerçekleştirmeyi planladığı devrimlere engel olabilmesi ihtimal dahilinde bulunan bir hilafet kurumuna karşı en sert tedbirleri almaktan kaçınmayacağını göz ardı etmemesi gerekirdi. Bir taraftan Abdülmecid Efendi’nin, bu yanlış yöndeki davranışları Halifeliğin kaldırılması için bahane edilerek ve diğer taraftan da başka sebepler ileri sürülmek suretiyle, hilafet müessesesi 3 Mart 1924 tarihli Halifeliğin kaldırılması ve Hanedan-ı Osmaniye’nin Türkiye Cumhuriyeti memâlik-î hariciyesine çıkarılmasına dair kanûn ile sona erdirildi.

Osmanlı padişahlarının eşleri ve valide sultanlar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg
Süleyman Şâh
Gündüz Âlp

( ?–1227)
 
 
 
Hayme Hatun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg
Ertuğrul Gazi

أرطغرل غازی
(1227–1281)

 
 
 
Hayme Hanım
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg
1.
(Gazi-Bey)
I. Osman
Osman Gazi.jpg
عثمان غاز
1281-1326
 
 
 
Malhun Hatun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg
2.
(Gazi-Bey)
Orhan Gazi
Orhan I.jpg
اورخان غازی
1326-1359
 
 
 
Nilüfer Hatun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg
3.
(Hüdâvendigâr)
I. Murad Han
Muradhudavendigar.jpg
مراد اول خداوندگار
1359-1389
 
 
 
Gül-Çiçek Hatun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg
4.
(Yıldırım-Gazi)
I. Bayezid
YıldırımBayezit4.jpg
ییلدیرم بايزيد الأول
1389-1403
 
 
 
Devlet Hatun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg
5.
(Çelebi-Kirişçi)
I. Mehmed
Mehmed I.jpg
چلبی محمد
1421-1423
 
 
 
Emine
Valide Hatun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg
6.
(Koca Sultân)
II. Murad
Murad II
مراد ثانى
1421-1451
 
 
 
Hadice Âlime Hümâ
Valide Hatun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg
7.
(Fatih Sultân)
II. Mehmed
II. Mehmet
محمد الثانى الفاتح
1432-1481
 
 
 
Sitt-î Mükrîme Hatun
(Öz Anne)
&
Emîne
Gül-Bahar
Valide Hatun

(Üvey Anne)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg
8.
(Sultân Bayezid-î
Velî Han)

II. Bayezid
Beyazid II
بايزيد ثانى
1481-1512
 
 
 
Gül-Bahar Hatun
(Öz Anne)
&
Ayşe Hatun
(Üvey Anne)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg
9.
(Yavuz Sultân
Selim Han)

I. Selim Gazi
Yavuz
سليم الأول
1512-1520


Star and Crescent.svg
Yavuz
İlk Osmanlı Halifesi
(1517-1520)
 
 
 
Hafîze
(Ayşe Hafsa)
Vâlide Sultân

A’ishā Hafîzā
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
10.
(Kanûnî Sultân Süleyman Han)
Muhteşem Süleyman
Suleiman I
القانونى‎ سليمان
1520-1566
 
 
 
Hürrem
Haseki Sultân

Hürem sultan
خرم سلطان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svgStar and Crescent.svg
11.
(Sarı Selim)
II. Selim Han
SelimII
سليم ثانى
1566-1574
 
 
 
Afîfe Nûr-Banû Vâlide Sultân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svgStar and Crescent.svg
12.
(Sefih Sultân)
III. Murad
Murad III
مراد ثالث
1574-1595
 
 
 
Sâfiye
Vâlide Sultân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
13.
(Adlî)
III. Mehmed
III. Mehmet
محمد ثالث
1595-1603
 
 
 
Handan
Vâlide Sultân

(Öz Anne)
&
Fûl-Dâne
Vâlide Sultân

(I.Mustafa ’nın Mânevî Annesi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mâh-Firûze Hatice Vâlide Sultân
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svgStar and Crescent.svg
14.
(Bakhtî)
I. Ahmed
Ahmed I by John Young.jpg
احمد اول
1603-1617
 
 
 
Mâh-Peyker Kösem Vâlide Sultân
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
15.
(Deli)
I. Mustafa
Mustafa 1.jpg
مصطفى اول
1617-1618
1622-1623
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svgStar and Crescent.svg
16.
(Genç – Şehid)
II. Osman
Osman 2.jpg
عثمان ثانى
1618-1622
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
17.
(Bağdad Fatihi, Sahib-î-Kıran)
IV. Murad
Murad IV.jpg
مراد رابع
1623-1640
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turhan Hatice Vâlide Sultân
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
18.
(Girit Fâtihi,
Şehid Han)

Ibrahim Gazi

Ibrahim I.jpg
ابراهيم اول
1640-1648
 
 
 
Sâliha
Dil-Âşûb
Vâlide Sultân
 
 
 
 
Hatice Mû’azzez İkinci Haseki Sultân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mâh-Pâre Ummetullah
(Emetullah)
Râbi’a Gül-Nûş
Vâlide Sultân

Râbi’a Gül-Nûsh
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
19.
(Avcı-Gazi)
IV. Mehmed Han

IV. Mehmet
محمد رابع
1648-1687
Vak’a-i Vakvakiye:
26 Şubat 1656
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
20.

(Gazi-Han)

II. Süleyman

سليمان ثانى
1687-1691
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
21.

(Gazi-Han)

II. Ahmed
II. Ahmet
احمد ثانى
1691-1695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sâliha Sebkat-î
Vâlide Sultân
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
22.
(Gazi-Han)

II. Mustafa
Mustafa2.jpg
مصطفى ثانى
1695-1703
Edirne Vak’ası:
15 Temmuz 1703
22 Ağustos 1703
 
 
 
Şâh-Süvar
Vâlide Sultân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
24.
(Kambur-Gazi)
I. Mahmud
Sultán Mahmud I.
محمود اول
1730-1754
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
25.
(Sofu Sultân)
III. Osman
Osman III.jpg
عثمان ثالث
1754-1757
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emine
Mihr-î-Şâh
İkinci Kadın Efendi
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svgStar and Crescent.svg
23.
(Lâle Devri Padişâhı, Gazi)
III. Ahmed Han

III. Ahmet
احمد ثالث
1703-1730
Patrona Halil İsyanı:
28 Eylül 1730
 
 
 
Râbi’a Şerm-î Kadın Efendi
رابعه سلطان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mihr-î-Şâh Vâlide Sultân
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
26.
(Yenilikçi Sultân)
III. Mustafa
III. Mustafa (Levni)
مصطفى<ثالث
1757-1774
 
 
 
Baş İkbâl
Nüzhet-Zâde / Nükhet-Sedâ Hânım Efendi

(Öz Anne)
&
Ayşe Sine-Pervar
(Seniyeperver)
Vâlide Sultân

(Üvey Anne)
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
27.
(Islâhatçı Sultân)
Gazi-Han
I. Abdülhamid
Sultan I. Abdülhamit
عبد الحميد اول
1774-1789
 
 
 
Nakş-î-Dil Vâlide Sultân
(Nakş-î-Dil) Vâlidā Sultân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
28.
(Bestekâr Sultân,
Nizâmî, Şehid)

III. Selim
III. Selim
سليم ثالث
1789-1807
Kabakçı Mustafa İsyanı:
25 Mayıs 1807
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
29.
(Bî-gâne Sultân)
IV. Mustafa
Mustafa IV.jpg
مصطفى رابع
1807-1808
 
 
 
Bezm-î Âlem
Vâlide Sultân
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
30.
(İnkılâpçı Sultân)
II. Mahmud
Sultan Mahmud II of the Ottoman Empire.jpg
محمود ثانى
1808-1839
Vak’a-i Hayriye:
16 Haziran 1826
 
 
 
Pertav-Nihâl
(Pertevniyâl)
Vâlide Sultân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şevk-Efzâ Vâlide Sultân
 
 
Tîr-î-Müjgan Üçüncü
Kadın Efendi

(Öz Anne)
&
Rahîme Pîristû
Vâlide Sultân

(Mânevî Anne)
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svgStar and Crescent.svg
31.
(Tanzimâtçı Sultân)
Abdülmecid
Sultan Abdulmecid Pera Museum 3 b.jpg
عبد المجيد اول
1839-1861
 
Gül-Cemâl Dördüncü Kadın Efendi
 
 
Gül-İstü
(Gülistan Münire)
Dördüncü Kadın Efendi
 
 
 
Hayrân-î-Dil Kadın Efendi
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
32.
(Bedbaht – Şehid)
Abdülaziz Han
Sultan Abdulaziz I.JPG
عبد العزيز
1861-1876
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
33.
(Deli)

V. Murad

V. Murat
مراد خامس
1876
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
34.
(Ulû Sultân) Gazi
II. Abdülhamid
II. Abdülhamid
عبد الحميد ثانی
31 Ağustos 1876 – 27 Nisan 1909
I. Meşrûtiyyet:
23 Kasım 1876
13 Şubat 1878
II. Meşrûtiyyet:
3 Temmuz 1908
31 Mart Vak’ası:
13 Nisan 1909
 
Ottoman flag.svg Osmanli-nisani.svg Star and Crescent.svg
35.
(Sultân Reşâd)
V. Mehmed
V. Mehmed
محمد خامس
1909-1918
Çanakkale Savaşı:
18 Mart 1915
 
Osmanli-nisani.svgStar and Crescent.svg
36.
(Vahîd-üd-Dîn)
VI. Mehmed
VI. Mehmed Vahdettin
محمد سادس
4 Temmuz 1917 – 18 Kasım 1922
Mondros Mütarekesi:
30 Ekim 1918

İstanbul’un işgali:
13 Kasım 1918
Sevr Antlaşması:
10 Ağustos 1920
Saltanat’ın Lağvı:
1 Kasım 1922
 
 
 
 
 
 
 
Star and Crescent.svg
(Son Halife)
Abdülmecid Efendi
II. Abdülmecit
عبد المجيد الثانى
18 Kasım 1922
Hilâfet’in Lağvı:
3 Mart 1924
 
 
 
 

 

Hanedan Reisleri (1924-…)

Ana madde: Osmanlı Hanedan Reisleri

Hanedan Reisi, saltanatın kaldırılmasından (1 Kasım 1922) sonra Osmanoğulları ailesinin başkanlarının kullandığı unvandır.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s